Wil jij als adverteerder je ROI verhogen?

Zet bioscoopreclame in!

Branding & ROI: bioscoop vs. overige mediatypen

Het onderzoek van Millward Brown uit 2015 laat duidelijk zien dat alle soorten mediakanalen een waardevolle rol kunnen spelen bij het bouwen en behouden van een krachtig merk.

Als we de vijf merkattributen Merkbekendheid, Merkaffiniteit, Merkonderscheid, Merkoverweging en Merkaanbeveling bekijken dan kunnen we stellen dat de bioscoop, TV en tijdschriften de grootste bijdrage leveren.

Bovendien kunnen we concluderen dat de bioscoop consistent een hoge media ROI bereikt waardoor een campagne met de bioscoop in de mediamix een betere ROI oplevert. Daarnaast kan bioscoop helpen om doelgroepen te bereiken die traditioneel moeilijk zijn te bereiken met tv zoals jongvolwassenen, mannen, lichte tv kijkers en AB1.

Daar waar tv vooral wordt ingezet om een groot bereik te behalen en een hoge herhalingsfrequentie van de boodschap te behalen, kan bioscoop ingezet worden om specifieke doelgroepen te bereiken middels segmentatie en op verschillende stadia in het aankoopproces. Klik hier voor meer informatie.

December 2016: Nieuw onderzoek wijst uit: ”Hogere ROI door effectieve inzet van bioscoopreclame”

Een nieuw Europees onderzoek toont aan dat verschillende economische sectoren kunnen profiteren van een hogere ROI door effectieve inzet van bioscoopreclame. Een van de conclusies van het onderzoek is dat bioscoopreclame momenteel te weinig wordt ingezet. Door een hoger aandeel van het mediabudget te besteden aan bioscoopreclame kan de revenu ROI worden verhoogd. Lees hier meer.

Recall onderzoek

In Duitsland hebben de onderzoeksbureaus Aproxima en Mediares in 2013 een onderzoek uitgevoerd onder 1028 respondenten naar het vermogen van bioscoopbezoekers om zich een dag na de voorstelling reclames te herinneren.

  • Van de respondenten bleek 97% het voorprogramma (gedeeltelijk) gezien te hebben en 88% bleek alle reclames te hebben gezien.
  • In de Duitse situatie worden gemiddeld 11 spots voor de film getoond (in Nederland 6).
  • De respondenten konden zich een dag na de voorstelling meer dan 40% van de spots herinneren (4,4 spots). Geholpen was dat zelfs bijna 100%.

 

recall

 

 

 

Nielsen Onderzoek

Uit 2013 laat zien dat er een duidelijke correlatie is tussen engagement en recall. Dit verklaart waarom de reclames in de bioscoop zo goed worden onthouden. Immers, de mate van engagement in de donkere bioscoopzaal met het alomtegenwoordige geluid is zeer hoog.

Uit onderzoek van Nielsen komt verder naar voren dat de combinatie van TV en bioscoopreclame een versterkend effect heeft op de recall. Hoewel de recall bij bioscoopreclame hoger is dan bij Tv-reclame geeft de combinatie van beide media een significant beter recall resultaat.

Impact van bioscoopreclame

In VS heeft Innerscope Research onderzoek gedaan naar de biometrische respons (zweten, hartritme, ademhaling en beweging) van kijkers op zowel tv als bioscoopreclame (n=150). Uit dit onderzoek blijkt dat bioscoopreclame een veel hogere activatiewaarde heeft dan reclame op tv. In de praktijk betekent dit dat een reclame op tv al een aantal keer een zapmoment zal hebben bereikt terwijl bioscoopreclame over bijna de gehele tijdslinie een hoog activatiepijl blijft behouden (als de oranje (bioscoop) of blauwe (tv) lijn onder de groene, neutrale lijn komt is de betrokkenheid te laag en de aandacht weg).

Impact van bioscoopreclame

Verder is opvallend dat op het moment dat het merklogo in de spot getoond wordt, de activatie bij bioscoopreclame hoog is terwijl deze bij tv laag is (in het voorbeeld op 60 seconden maar op 30 seconden gebeurt hetzelfde). De merkresonantie (onderbewuste emotionele connectie met het merk) ontwikkelt zich hierdoor veel sterker bij bioscoopreclame dan bij tv (gemiddeld 75% hoger dan bij tv reclame). Klik hier voor het gehele onderzoek.

impact