Jong of oud, groot of klein, man of vrouw…
Voor iedereen een geslaagd avondje uit!

 

Bereik

2019 was in veel opzichten een zeer succesvol bioscoopjaar. Bioscopen en filmtheaters wisten samen 38,0 miljoen tickets te verkopen. Dat is niet alleen een forse stijging ten opzichte van 2018 (+6,4%), maar ook het beste resultaat sinds 1964. Deze grote stijging in bezoek was zowel bij bioscopen als filmtheaters zichtbaar, wat maakt dat de marktaandelen zo goed als gelijk bleven. Ook het bezoek aan Nederlandse films zat in 2019 flink in de lift. In totaal werden er 4,5 miljoen tickets verkocht voor
Nederlandse films, 12,5% meer dan in 2018. Gezien het succes van de totale markt bleef het marktaandeel ook hier op een vergelijkbaar niveau liggen als in 2018. In 2019 bezocht 63% van alle Nederlanders van 6 jaar en ouder minstens één keer een bioscoop of filmtheater (het bereik).De beste films van 2019 waren: The Lion King, Avengers Endgame, Joker en Frozen 2.

Doelgroep

Zeg nou zelf, een film kijken in de bioscoop is toch een heerlijk avondje uit? Bioscoopbezoek met familie of vrienden is dan ook een populaire vrijetijdsbesteding. In de bioscoop tref je een brede doelgroep van zowel jongeren als ouderen, mannen en vrouwen. Door de genre indeling van films is het bovendien mogelijk om zeer specifieke doelgroepen te bereiken die met andere mediatypen moeilijker te targeten zijn.

 

Kinderen & Jongeren

Een goed voorbeeld hiervan zijn de jongeren. Deze doelgroep is met tv-reclame vrij moeilijk te bereiken (marktaandeel van rond de 7%, Spot tv jaarrapport 2015). Door bioscoopreclame toe te voegen aan de mediamix wordt het bereik ten opzichte van deze doelgroep vergroot tegen lage kosten en met een hoge recall waarde en ROI. Het bereik bij jongeren 6-11 jaar is in de bioscoop 85%, bij 12-15 jarigen 82% Al jaren zijn jongeren tussen de 16 en 29 jaar de best bereikte doelgroepen met maar liefst een gemiddelde van 89%

 

40 – 54 Jarigen

De grootste leeftijdscategorie is overeenkomstig de verdeling in de bevolking, de doelgroep 40-54 jaar. Zij nemen 24% van het bioscoopbezoek voor hun rekening. Dat zijn 2.315.000 unieke bezoekers per jaar. Is de 40+`er je doelgroep?

Koopkracht en opleiding

Koopkracht en opleiding; de bioscoopbezoeker is koopkrachtig. 60% van de bioscoopbezoekers heeft een netto maandinkomen (van het huishouden) van meer dan €2600. 41% van de bioscoopbezoekers is hoger opgeleid (hbo/wo) en 26% heeft een Mbo opleiding genoten.

 AB1

Met een marktaandeel van 62% is deze koopkrachtige en hoog opgeleide doelgroep goed te bereiken met bioscoopreclame. Sociale klasse B1 vormt de grootste groep met 39% (A heeft 23% marktaandeel en B2 heeft 28% marktaandeel.

  Geografisch

Geografisch: het bioscoopbezoek is in de sterk/matig stedelijke gemeenten het hoogst (marktaandeel van 46%). FoxScreen biedt de adverteerder een landelijke maar ook unieke regionale signatuur. Omdat het netwerk van FoxScreen meer in de sterk stedelijke en matig stedelijke woongemeenten geconcentreerd ligt kan je met het netwerk van FoxScreen zowel een landelijke als regionale dekkingsgraad bereiken. FoxScreen levert wat betreft het landelijke bereik een aanvulling van 32%. Interessant detail: de koopkracht is in de sterk stedelijke en matig stedelijke gebieden hoger dan gemiddeld (bron CBS)!