Bioscoopmonitor 2018 van Stichting FilmOnderzoek

Zoals elk jaar voert Stichting FilmOnderzoek een onderzoek uit naar de ontwikkelingen binnen het bioscoop- en filmtheaterpubliek in Nederland, de zogeheten Bioscoopmonitor. Hierin brengt de stichting de demografische kenmerken van de biocoop- en filmtheaterbezoekers van het afgelopen jaar in kaart. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten uit de Bioscoopmonitor 2018.

Lichte daling

Voor het eerst sinds 2007 hebben de bioscopen en filmtheaters in Nederland in het afgelopen jaar een zeer lichte daling in het bezoek laten zien. In totaal zijn er in 2018 35,7 miljoen kaartjes verkocht, dat is 0,8% minder dan in 2017. De daling kwam vooral door de Nederlandse bioscopen, de Nederlandse filmtheaters lieten namelijk wel een lichte stijging in het bezoek zien. Daarmee steeg het marktaandeel van de filmtheaters van 8,0% naar 8,4%. Daarnaast bleef het bezoek aan Nederlandse films achter op voorgaande jaren. Het marktaandeel zakte van 12,0% naar 11,2% doordat het aantal verkochte kaartjes uitkwam op 4,0 miljoen.

Kenmerken bezoeker

61% van de Nederlanders van 6 jaar of ouder bezocht in 2018 minstens één keer een bioscoop of filmtheater, wat neerkomt op 9,9 miljoen unieke bezoekers. Deze mensen gingen gemiddeld 2,7 keer per jaar naar een bioscoop of filmtheater. In 2017 waren deze cijfers nagenoeg hetzelfde. In 2018 lag de piek van het bereik in het laatste kwartaal. Zowel mannen als vrouwen weten sinds 2014 de bioscoop steeds beter te vinden, al bleven mannen in 2018 zowel qua bereik als qua bezoekfrequentie structureel achterlopen op vrouwen. Op andere kenmerken zoals stedelijkheid en opleiding verschilde het bioscooppubliek ook weinig ten opzichte van 2017. Wel steef het bereik onder 55-64 jarigen.

Marktaandeel 65+’ers (filmtheaters)

14% van de Nederlanders die ouder zijn dan 6 jaar bezocht in 2018 minstens één keer een filmtheater, dit is hetzelfde percentage als in 2017. Desondanks is het absolute aantal filmtheaterbezoekers wel gegroeid van 2,2 miljoen naar 2,6 miljoen bezoeken. Dit hangt echter samen met de groei van de Nederlandse bevolking. Het bereik van de filmtheaters bleef, in tegenstelling tot de totale bioscoopsector, stabiel rond de 8% liggen. In vergelijking tot het totale bioscooppubliek ging de filmtheaterbezoeker in 2018 vaker naar de film. Op de langere termijn is er een duidelijke stijging te zien in het marktaandeel van de 65-plussers. Sinds 2013 steeg dat namelijk met 13%, dit kan deels verklaard worden door de vergrijzing.

Nederlandse films

Ondanks dat er in 2018 meer Nederlandse films zijn uitgebracht zorgde dit niet voor een stijging in het bereik van Nederlandse films. 18% van de Nederlanders bezocht een film van eigen bodem, dit komt neer op 2,9 miljoen unieke bezoekers en is nagenoeg hetzelfde als in 2017. Een afname in bereik was enkel te zien onder 6-11 jarigen. Daarbij moet vermeld worden dat deze leeftijdsgroep in 2017 een bovengemiddeld bereik liet zien. Het aanbod van Nederlandse kinderfilms in 2017 was dan ook groter dan in 2018. In de provincies Gelderland en Friesland lag het bereik in 2018 hoger dan in 2017, wat mogelijk komt door de regionaal georiënteerde films zoals Wild en WAD: Overleven op de Grens van Water en Land.

Stichting FilmOnderzoek brengt met de Bioscoopmonitor jaarlijks het beozke van Nederlanders aan bioscopen en filmtheaters in kaart in opdracht van de NVBF en de FDN. Hiervoor worden elk kwartaal metingen verricht in panels van CentERdata, een onderzoeksinstituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. Voor het complete onderzoek klik hier.

 

Bron: Stichting Filmonderzoek – Bioscoopmonitor 2018