Streaming vs. bioscoop

Al jaren komen er geluiden vanuit de markt dat de streamingsdiensten de bioscoopmarkt aantasten. Uit nieuwe gegevens uit een onderzoek van Ey’s Quantitative Economics and Statistics (EY QUEST) blijkt dat dit helemaal niet waar is. Mensen die de neiging hebben om meer te streamen gaan zelfs vaker naar de bioscoop.

Het onderzoek van EY QUEST werd gehouden onder 2.500 Amerikaanse respondenten van wie 80% minimaal één keer naar de bioscoop is geweest in de afgelopen twaalf maanden. In de enquête die gehouden werd, werd gevraagd naar het bioscoopbezoek in de afgelopen twaalf maanden, het streamingverbruik in de afgelopen twaalf maanden en de demografische kenmerken van de respondenten.

Uit deze enquête is gebleken dat degene die vaker dan gemiddeld naar de bioscoop gaan ook vaker dan gemiddeld films bekijken via streamingsdiensten. Respondenten die in de afgelopen twaalf maanden slechts een of twee keer naar de bioscoop zijn geweest besteden gemiddeld zeven uur per week aan het kijken van films via streamingsdiensten. Dit terwijl de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden negen keer of vaker naar de bioscoop zijn geweest gemiddeld elf uur per week besteden aan het kijken van films via streamingdiensten.

Om het onderzoek kracht bij te zetten heeft EY QUEST ook gekeken naar het gebruik van streamingsdiensten van mensen die niet naar de bioscoop gaan. Hieruit is gebleken dat 49% van de personen die in de afgelopen twaalf maanden niet naar de bioscoop zijn geweest helemaal geen gebruik maakt van online streamingsdiensten. Slechts 18% van deze personen kijkt meer dan 8 uur per week films via een online streamingsdienst.

Bron: Ey’s Quantitative Economics and Statistics – Summary of EY report, “The Relationship Between Movie Theater Attendance and Streaming Behavior”